CƠ HỘI XIN TRỢ VIỆN/HỌC BỔNG

  • Chương trình Học bổng VEF, Năm 2016: Cấp 34 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ hoặc thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ, thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.
  • Chương trình Học giả, Năm học 2016-2017: Cấp 3 suất tài trợ cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ, trong thời gian từ 5 tháng đến 1 năm.

Nguồn: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/grant-scholarship.html

giam45

Powered by WordPress Popup

2017

Powered by WordPress Popup

backup_of_hung-bien-tieng-anh-contest-2017

Powered by WordPress Popup